To dzięki nim Bieg po Nowe Życie trwa i może się rozwijać. Przekazywać ważne idee i edukować. Osoby po przeszczepieniu – dawcy i biorcy. Lekarze i koordynatorzy transplantacyjni. Wielka grupa przyjaciół i rozmowy z nimi.