Torakochirurgia

W jakim kierunku zmierza świat Jak rozwija się diagnostyka, leczenie chorób i chirurgia klatki piersiowej?

Torakochirurgia to inaczej chirurgia klatki piersiowej. Jest to szeroka dyscyplina z dziedziny medycyny i chirurgii, zajmująca się leczeniem operacyjnym chorób i urazów wewnątrz klatki piersiowej oraz wad wrodzonych w tym obszarze, poza wadami i chorobami serca.

Torakochirurgia to przede wszystkim diagnozowanie i leczenie operacyjne narządów znajdujących się w klatce piersiowej. Ta dziedzina medycyny jest pomocna w przypadku urazów klatki piersiowej powstałych w wyniku wypadków, w tym wypadków komunikacyjnych i postrzałów. Do zakresu torakochirurgii należy też diagnozowanie i leczenie chorób oraz urazów układu oddechowego (płuc). Z tego względu specjaliści w dziedzinie torakochirurgii współpracują często z lekarzami innych specjalności, zwłaszcza pneumologami i onkologami. Torakochirurgia to również diagnostyka i operacyjne leczenie guzów wewnątrz klatki piersiowej i deformacji jej ścian.

Torakochirurgia zajmuje się też leczenie chorób opłucnej takich jak odma, ropniaki i zmiany nowotworowe oraz stanów zapalnych i guzów śródpiersia. Torakochirurgia to także operacje w obrębie tchawicy i oskrzeli oraz operacje przepony, czyli mięśnia, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej. Głównym organem, którym zajmuje się torakochirurgia, są jednak płuca – to lekarze tej specjalności przeprowadzają transplantacje (przeszczepy) płuc. Jedynym organem znajdującym się wewnątrz klatki piersiowej, który leży poza sferą działania torakochirurgii jest serce. Leczeniem chorób i wad tego narządu zajmuje się kardiochirurgia. W niektórych krajach istnieje specjalizacja łącząca kardiochirurgię i torakochirurgię – jest to kardiotorakochirurgia. Torakochirurgia to jednak nie tylko operacje i diagnostyka chorób w obrębie klatki piersiowej. Ta dziedzina medycyny, podobnie jak inne jej specjalizacje, ważna jest również ze względu na profilaktykę. Badania profilaktyczne i wczesne wykrywanie chorób oraz zmian wewnątrz klatki piersiowej, zwłaszcza zmian nowotworowych, daje pacjentowi większe szanse na powrót do zdrowia.

Metody leczenia stosowane w torakochirurgii

Podstawową metodą leczenia w torakochirurgii jest zabieg operacyjny w obrębie klatki piersiowej. Dzisiejsze sposoby wykonywania operacji różnią się jednak znacznie od tych stosowanych dawniej. Często obecnie wykorzystuje się mikronarzędzia wprowadzane do klatki piersiowej przez niewielkie nacięcie, operacja zaś przebiega przy użyciu kamer. Takie zabiegi są o wiele mniej inwazyjne – nie wymagają otwierania klatki piersiowej – i pacjent szybciej wraca po nich do zdrowia. Do specjalisty w dziedzinie torakochirurgii konieczne jest skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu. Można poprosić o takie skierowanie także w celach wykonania profilaktycznych badań, wykluczających zmiany chorobowe w obrębie klatki piersiowej, szczególnie jeśli przypadki takich chorób zdarzały się w najbliższej rodzinie (obciążenie genetyczne).