Kardiochirurgia

Kardiochirurg jest to lekarz, zajmujący się chirurgią sercowo-naczyniową. Posiada on rozległą wiedzę o chorobach serca i naczyń krwionośnych. Kardiochirurg może udzielać pomocy dzieciom lub dorosłym, w zależności od wybranej specjalizacji.

Co warto wiedzieć o kardiochirurgii?

Kardiochirurgia to dziedzina medycyny, skupiająca się na leczeniu serca i naczyń krwionośnych w czasie operacji. Jest podspecjalnością chirurgii . Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje kardiochirurgii :
• kardiochirurgia dziecięca – leczenie wad w okresie płodowym i dziecięcym,
• kardiochirurgia dorosłych – leczenie wad wrodzonych i nabytych u dorosłych.

Kim jest kardiochirurg?

Kardiochirurg to lekarz specjalista, posiadający wiedzę z kardiologii oraz chirurgii. Jest on przygotowany do wykonywania operacji serca oraz naczyń krwionośnych w okolicy tego narządu.

Czym zajmuje się kardiochirurg?

Do chorób, którymi zajmuje się kardiochirurg należy:
• choroby serca,
• choroba wieńcowa ,
• wrodzone wady serca,
• nabyte wady serca,
• zaburzenia rytmu serca,
• niewydolność serca,
• miażdżyca,
• choroba zakrzepowa serca,
• żylaki,
• choroby aorty piersiowej,
• choroby aorty brzusznej,
• stopa cukrzycowa.

Wśród zadań kardiochirurga znajdują się między innymi operacje na otwartym sercu, polegające na założeniu lub wymianie zastawek, wszczepianiu rozrusznika serca czy leczeniu układu sercowo-naczyniowego.

Ponadto, osoby na tym stanowisku przeprowadzają przeszczep serca , a także uczestniczą w przygotowaniu chorego do zabiegu.

Badania kardiochirurgiczne
• EKG (elektrokardiografia) – rejestracja czynności serca,
• Echo serca (echokardiografia) – analiza budowy serca za pomocą fal dźwiękowych,
• Koronarografia (angiografia) – znalezienie zwężenia i niedrożności naczyń sercowych,
• Cewnikowanie serca – ocena ciśnienia w komorach serca oraz określenie zawartości tlenu we krwi.