Kardiologia

Kardiologia to jedna z dziedzin medycyny, która zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób serca oraz dolegliwości związanych z nieprawidłowościami w układzie sercowo-naczyniowym. Pierwsze wzmianki na temat kardiologii pojawiły się jeszcze w czasach przed naszą erą, dotyczyły pulsu pracy serca i jego ogromnej roli w utrzymywaniu człowieka przy życiu.

Jaki jest zakres działań kardiologii?

Kardiologia obejmuje kwestie dotyczące nabytych chorób serca, jego wad wrodzonych, upośledzenia prawidłowego funkcjonowania układu krążenia. Jednakże okazuje się, że etiologia chorób serca nie zawsze wynika z dysfunkcji układu sercowo-naczyniowego, ale również innych obszarów organizmu. Mogą one obejmować np. płuca, ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy oraz nerki. Idąc tym tokiem myślenia, bliskie kardiologii są następujące dziedziny medyczne: pulmonologia, neurologia czy nefrologia. 

Na przestrzeni lat z kardiologii wyodrębniono również inne specjalizacje, które skupiają się na konkretnych dolegliwościach sercowo-naczyniowych. 

Są to: 

  • angiologia obejmująca układ limfatyczny i krwionośny,
  • hipertensjologia zajmująca się nadciśnieniem tętniczym, 
  • kardiotorakochirurgia mająca na celu leczenie chirurgiczne urazów zarówno serca, jak i narządów klatki piersiowej, np. przepony czy przełyku.

Kardiologia – jakie dolegliwości obejmuje?

Najczęstszą dolegliwością, którą zajmuje się kardiologia, jest nadciśnienie tętnicze. Wynika ono z szeregu czynników, np. długotrwałego stresu lub otyłości. Ponieważ odsetek osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze krwi rośnie, wyodrębniono oddzielną dziedzinę kardiologii, hipertensjologię. 

Inną przypadłością jest również bardzo powszechnie występująca choroba wieńcowa, zwana także chorobą niedokrwienną serca bądź dusznicą bolesną. Jest ona zwykle uwarunkowana odkładaniem blaszek miażdżycowych w tętnicach wieńcowych, co doprowadza do zwężenia światła naczyń. Całkowite zaczopowanie naczynia grozi zawałem. 

Leczenie kardiologiczne choroby wieńcowej obejmuje terapię farmakologiczną, chirurgiczne wszczepianie pomostów aortalnych omijających zwężoną tętnicę, a także tzw. rewaskularyzacje, czyli udrożnienia naczyń. 

Kardiologia zajmuje się także spotykanymi często arytmiami, które związane są z nieprawidłowym funkcjonowaniem układu bodźco-przewodzącego serca. Obejmują one częstoskurcze, trzepotanie i migotanie przedsionków lub komór. Kardiologia zajmuje się również wadami anatomicznymi serca oraz infekcjami mięśnia sercowego. Jest to dziedzina medycyny, która wciąż się rozwija, a stosowane techniki ulegają ciągłemu doskonaleniu.

Czym jest serce?

Serce człowieka jest pompą mięśniową, która składa się z 4 części podłączonych do głównych naczyń krwionośnych. 

Rytmiczne skurcze i rozkurcze serca, wymuszają ruch krwi we odpowiednim kierunku, a w związku z tym krew transportowana jest od i do narządów naszego ciała. To dzięki pracy serca, nasze organy funkcjonują w prawidłowy sposób. 

HOLTER EKG
Holter EKG to badanie elektrycznej czynności serca, które przeprowadzane jest przez minimum 24 godziny, a w niektórych przypadkach nawet przez kilka dni.
Dzięki ciągłemu zapisowi pracy serca możliwa jest ocena dynamicznych zmian zachodzących w mięśniu sercowym i zdiagnozowanie utajonych zaburzeń, których nie można wykryć w standardowym, spoczynkowym badaniu EKG.
Holter umożliwia ocenę pracy serca również w trakcie snu. Jest to istotne ponieważ w niektórych przypadkach to właśnie tylko wtedy dochodzi do poważnych zaburzeń jego funkcji.

W celu przeprowadzenia badania montuje się pacjentowi specjalną aparaturę rejestrującą, wielkości niedużego telefonu, dzięki czemu nie utrudnia ona codziennego funkcjonowania.

Po odpowiednim przygotowaniu skóry na klatce piersiowej, montowane są specjalne elektrody połączone z rejestratorem. W zależności od rozpoznania i zgłaszanych objawów pacjent nosi rejestrator od 24h do kilku dni.

JAK PRZEBIEGA BADANIE?
Kluczowym i najciężej pracującym organem w naszym ciele jest oczywiście serce, dzięki któremu wszystkie komórki zaopatrywane są w tlen i substancje odżywcze.
Niestety, w dzisiejszych czasach cały układ krążenia często jest mocno nadwyrężany, co powoduje zaburzenia jego pracy i trudności w codziennym funkcjonowaniu.
By dokonać wiarygodnej oceny pracy mięśnia sercowego konieczny jest odpowiednio długi pomiar jego pracy. Możliwe jest to dzięki badaniu jakim jest holter EKG.

poznaj naszych kardiologów

kliknij tytuł pod zdjęciem