Psychologia dorosłych

Psychologia to nauka badająca zachowanie i psychikę człowieka oraz wpływ jaki mają na nią czynniki zewnętrzne oraz interakcje międzyludzkie. Jednym z działów tej nauki jest psychologia kliniczna, która zajmuje się profilaktyką, diagnozowaniem oraz rehabilitacją pacjentów. Pokrewną do niej dziedziną medycyny jest psychiatria.

Ze względu na bardzo dużą liczbę zachorowań, depresja, oprócz kilku innych chorób natury psychicznej, uzyskała miano jednej z chorób cywilizacyjnych. Z tym problemem zmaga się także wielu Polaków. W przypadku tego, jak i innych zaburzeń psychicznych, należy jednak wiedzieć gdzie dokładnie szukać pomocy. Warto zauważyć, że podstawową różnicą między psychologiem i psychiatrą jest brak możliwości przepisywania lekarstw przez tego pierwszego. Jeśli postawiona diagnoza tego wymaga, lekarz psychiatra może również skierować pacjenta na psychoterapię, którą prowadzi psychoterapeuta lub psycholog posiadający odpowiednie uprawnienia.

W dzisiejszych czasach wielu z nas prowadzi stresujący tryb życia – mamy wiele obowiązków, zobowiązań i nieustannie gdzieś się spieszymy. Kiedy nie radzimy sobie z codziennymi problemami i nie mamy pomysłu jak je rozwiązać, warto umówić wizytę u psychologa. Porady specjalisty mogą rzucić nowe światło na nasze kłopoty. Niekiedy terapeuta może poprosić nas o wypełnienie testów psychologicznych, dzięki którym będzie możliwa ocena zdolności komunikacyjnych czy społecznych, a następnie praca nad ich doskonaleniem. Psychologia jest dziedziną nauki zajmującą się badaniem zachowań organizmów.

Zasadniczo przedmiotem jej zainteresowania jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie co wpływa na i stymuluje zachowaniem ludzi oraz jak funkcjonuje ich psychika. Psycholodzy próbują znaleźć odpowiedzi na te pytania analizując procesy intra psychiczne oraz zjawiska mające miejsce w środowisku fizycznym i społecznym.

Psychologia jest również pewnym sposobem myślenia o tym jak żywe stworzenia radzą sobie ze swoim środowiskiem i następujących w nim zmian oraz co i w jaki sposób wpływa na kształtowanie relacji pomiędzy ludźmi. Nauka ta bazuje na takich dziedzinach jak filozofia, socjologia, biologia, fizjologia i antropologia.

Psychologia jest dziedziną nauki, co oznacza, iż głoszone przez nią tezy były poparte na materiale dowodowym zebranym zgodnie z zasadami metody naukowej, czyli szeregu formalnych procedur stosowanych do zbierania i analizowania danych.

Psychologia – zasadnicze cele: