Kardiologia sportowa

Osoby uprawiające sport amatorsko lub zawodowo zwykle cechuje bardzo dobry stan zdrowia i świetna kondycja fizyczna.

Celem konsultacji z zakresu kardiologii sportowej jest wykrycie chorób, przebiegających bez wyraźnych objawów, które mogą ujawnić się podczas skrajnych obciążeń organizmu.

CEL BADANIA KARDIOLOGICZNEGO

Badanie nastawione jest na wykrycie, a częściej wykluczenie chorób, które mogą doprowadzić do nagłej śmierci sportowca lub pogorszenia jego stanu zdrowia. Do najgroźniejszych należy kardiomiopatia przerostowa, arytmogenna kardiomiopatia prawokomorowa, zespoły preekscytacji (zespół WPW), zespół Brugadów, zespół długiego QT, niekontrolowane nadciśnienie tętnicze, wady zastawkowe serca, zaburzenia rytmu lub choroba niedokrwienna serca.

WSKAZANIA DO BADANIA KARDIOLOGICZNEGO

Badanie kardiologiczne należy przeprowadzić, jeżeli u sportowca lub u osoby aktywnej ruchowo występują objawy alarmujące, takie jak bóle w klatce piersiowej podczas wysiłku lub niezależnie od wysiłku, nagłe pogorszenie tolerancji wysiłku, utrata przytomności lub niemiarowa praca serca.

Zaleca się wykonanie szczegółowych badań kardiologicznych, u osób które chcą rozpocząć uprawianie sportu lub ćwiczą regularnie, a jednocześnie chorują na schorzenia układu krążenia.

Wskazaniem do diagnostyki kardiologicznej jest podwyższone ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych w przyszłości (osoby z hipercholesterolemią, otyłością, palące papierosy) lub obciążenie genetycznie. Konsultację zaleca się jeżeli wśród bliskich krewnych rozpoznano kardiomiopatię, przypadki nagłej śmierci sercowej, zespół Marfana lub chorobę niedokrwienną serca (np. przebyty zawał, operacja by-passów lub stentowanie naczyń wieńcowych) poniżej 50 roku życia.

 

ZAKRES BADAŃ

Badanie kardiologiczne osoby uprawiającej sport oprócz klasycznego badania lekarskiego może wymagać wykonania dodatkowych testów diagnostycznych. Ich zakres i termin wykonania ustala się w trakcie wizyty lekarskiej. Należy do nich badanie echokardiograficzne, próba wysiłkowa, 24-godzinne monitorowanie EKG (Holter),  tomografia komputerowa tętnic wieńcowych, rezonans magnetyczny serca, badanie elektrofizjologiczne lub koronarografia.

próba wysiłkowa
badania sportowe

Kardiolog i lekarz sportowy - dr n. med. Tomasz Chwyczko

Sprawdź swój stan zdrowia
próba