Chirurgia wątroby i dróg żółciowych

Termin „chirurgia” powstał w czasach starożytnych i pochodzi z języka greckiego (cheirourgie) stanowiąc połączenie dwóch słów „cheir” (ręka) i „ergos” (działanie). Nazwa funkcjonując w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego pozostaje w dalszym ciągu aktualna. Jak przed setkami lat, tak dziś chirurgia jest swego rodzaju rzemiosłem, gdzie poza obszerną wiedzą medyczną lekarz musi wykazać się zdolnościami manualnymi ratującymi pacjentowi w stanach nagłych życie.

Wątroba jest największym gruczołem w ciele i jest złożoną strukturą zbudowaną z komórek (hepatocytów), tętnic, żył i przewodów, które są zorganizowane razem w taki sposób, aby służyć jako centrum przetwarzania i produkcji użytecznych substancji w naszym ciele, centrum magazynowania „zapasów”, centrum usuwania toksycznych substancji, bariera przed napastnikami, które mogą być przekazywane przez krew z jelit, a także centrum do produkcji płynów przydatnych do trawienia (żółć).

W pierwszych 6 miesiącach życia narząd ten zaczyna wytwarzać komórki krwi – jest to funkcja, którą w pewnych okolicznościach może wznowić ponownie. Niestety, w całej swojej ważnej roli, organ ten jest również obdarzony szczególną uwagą nowotworów: komórki rakowe przechodzą przez wątrobę, a niektóre z nich, zwłaszcza komórki raka jelit, powodują nowotwory znane jako przerzuty. Oprócz intensywnej aktywności i funkcji oczyszczania krwi, czynniki toksyczne i wirusy mogą czasem przedostać się do środka i powodować przewlekłe zmiany, co z kolei prowadzi do długotrwałych nowotworów, takich jak rak wątrobowokomórkowy i rak dróg żółciowych.

Istnieje około 200 procedur dotyczących guzów wątroby lub przerzutów, które dotarły do wątroby z okrężnicy.

Często stosuje się terapię chirurgiczną, pomimo postępów w leczeniu medycznym, interwencyjnym  Chirurgia wątrobowo-żółciowa staje się jednak coraz bardziej złożoną operacją samą w sobie. Mimo dobrze znanej zdolności regeneracji wątroby, może ona przestać działać, jeśli nadmierna jej część zostanie usunięta lub jeśli pozostała część nie będzie mogła prawidłowo funkcjonować.

Chirurgia wątroby zajmuje się szerokim spektrum schorzeń związanych z tym narządem.

Chirurgia wątroby zajmuje się szerokim spektrum schorzeń związanych z tym narządem.
* Nowotwory wątroby i dróg żółciowych: chirurdzy diagnozują i leczą zarówno łagodne, jak i złośliwe nowotwory wątroby i trzustki. To może obejmować usuwanie guzów, takich jak rak wątroby, rak trzustki, gruczolakorak i inne rzadkie nowotwory.
* Przerzuty: wątroba jest miejscem, gdzie komórki rakowe mogą przenikać. Czasami komórki raka jelit przechodzą przez wątrobę, powodując przerzuty.
Specjaliści zajmują się leczeniem pacjentów cierpiących na raka wątroby, stosując różne procedury, takie jak resekcje wątroby.
* Zabiegi chirurgiczne: chirurgia wątrobowo-żółciowa staje się coraz bardziej złożoną operacją. Pomimo zdolności regeneracji wątroby, nadmierna jej część może przestać działać, dlatego zaawansowane umiejętności i narzędzia, takie jak ultrasonografia, są niezbędne dla przebiegu leczenia.

Zapraszam do umawiania konsultacji w klinice dr Kuśmierczyk.

Zajmuję się leczeniem chorób nowotworowych wątroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego, leczeniem chirurgicznym małoinwazyjnym i lokoregionalnym, kwalifikacją do przeszczepu wątroby przeszczepianiem wątroby.