Zarejestruj wizytę lekarską

Poznaj powody, dla których warto korzystać z lekarskich konsultacji chirurga doktora Piotra Remiszewskiego w naszej klinice? –

Nasi specjaliści to uznawani w Polsce i na świecie zdolni lekarze, naukowcy, pionierzy i innowatorzy w swoich dziedzinach. Do zespołu dołączył chirurg wątroby i dróg żółciowych – dr n. med. Piotr Remiszewski.

Podczas konsultacji z chirurgiem wątroby i dróg żółciowych otrzymasz pełną informację o:

  • Leczeniu chorób nowotworowych wątroby dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,
  • leczeniu chirurgiczne małoinwazyjnym i lokoregionalnym,
  • leczeniu chirurgicznym przepuklin brzusznych,
  • kwalifikacji do przeszczepu wątroby,
  • przeszczepianiu wątroby.
LinkedIn

Skorzystaj z możliwości kliniki dr kuśmierczyk

Resekcja chirurgiczna części wątroby jest podstawową metodą leczenia guzów wątroby i pozwala na uzyskanie dobrych odległych wyników terapii. Dziś szybki rozwój technik chirurgicznych, poszerzenie wiedzy w zakresie anatomii wątroby wpływa na znaczną poprawę wyników leczenia chirurgicznego. W zależności od lokalizacji i rozmiaru guza zakres resekcji może się różnić – od małej, obejmującej tylko miąższ wątroby, otaczający guz, do rozległych operacji, obejmujących prawie 70% miąższu wątroby. Wszystkie resekcje wątroby dzieli się na anatomiczne i nieanatomiczne. Anatomiczne resekcje przebiegają w granicach segmentów wątroby, natomiast nieanatomiczne zwykle wykonuje się bez uwzględnienia anatomii segmentarnej.

  • Wybór wielkości i typu operacji zależy od typu guza, jego lokalizacji, rozmiaru, planowanej objętości pozostałego po usunięciu miąższu wątroby. W zmianach złośliwych konieczne jest uzyskanie marginesu zdrowej tkanki, natomiast w zmianach łagodnych, np. naczyniaki, gruczolaki, torbiele, FNH, dopuszczalna jest enukleacja, tak zwane wyłuszczenie, guza. Obecnie nie jest jednoznacznie ustalony niezbędny margines zdrowej tkanki w przebiegu zabiegów chirurgicznych. Często opisywany w literaturze dwucentymetrowy margines zdrowych tkanek jest optymalny w stosunku do biologicznie agresywnych guzów złośliwych, takich jak HCC. Często jednak uzyskanie tego marginesu bywa bardzo trudne z powodu sąsiadujących dużych naczyń lub obecnych przerzutów.
  • Resekcja wątroby jest operacją, która wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Dostęp do wątroby w zabiegach operacyjnych uzyskuje się przez cięcie pod prawym łukiem żebrowym. Kolejny etap operacji obejmuje eksplorację jamy brzusznej i wykonanie śródoperacyjnego USG wątroby celem wykrycia nieopisywanych w badaniach obrazowych zmian. Za tym idzie uwalnianie planowanej do usunięcia części wątroby i zaznaczenie granicy wycięcia pod kontrolą USG. Samo wycięcie zmienionego fragmentu wątroby jest wykonywane za pomocą specjalistycznych narzędzi chirurgicznych pozwalających na precyzyjne preparowanie i zaopatrzenie naczyń położonych w miąższu wątroby. Czasami wskazane jest jednoczesne usunięcie pęcherzyka żółciowego. Wycięty preparat zostaje wysłany do badania histopatologicznego. W okolicy po wyciętym miąższu wątroby zostaje pozostawiony dren, który zwykle jest usuwany w 3-5 dobie. Po zabiegu operacyjnym pacjent budzi się pod kontrolą personelu medycznego i zostaje przywieziony na swoja sale, po czym zostaje objęty intensywnym monitoringiem.
  • Większość resekcji wątroby wykonuje się metodą klasyczną, jednak pojawia się coraz większa liczba publikacji wskazujących na skuteczność laparoskopowych resekcji wątroby. Autorzy tych publikacji udowadniają, że ta metoda jest bezpieczna, dobrze tolerowana przez pacjenta i zapewnia dobre wyniki pod względem onkologicznym.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z oferty kardiologicznej NFZ - przypominamy, że do zarejestrowania takiej konsultacji niezbędne jest skierowanie do poradni kardiologicznej od lekarza POZ.