Fizjoterapia

Fizjoterapia (ang. physical therapy, physiotherapy, PT)

Fizjoterapia obejmuje całość zagadnień związanych z leczeniem ruchem, zabiegami fizykoterapeutycznymi i stanowi podstawową składową rehabilitacji leczniczej (medycznej). Celem fizjoterapii jest poprawa sprawności ruchowej i siły organizmu, złagodzenie bólu i przywrócenie sprawności fizycznej.

Co to jest fizjoterapia?

Fizjoterapia jest integralną częścią obszaru nauk medycznych. Jest to nauka o metodach leczenia środkami naturalnymi, opartymi na różnych formach energii fizycznej, występującej w środowisku człowieka, takich jak ruch, bodźce termiczne, kinetyczne, mechaniczne, elektryczne, świetlne oraz chemiczne. Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii (World Confederation for Physical Therapy – WCPT) „Fizjoterapia” oznacza świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie im maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych. Usługi te mogą być świadczone tylko przez fizjoterapeutę, lub pod jego kierunkiem i nadzorem. WCPT jasno określa, że w ramach swoich usług fizjoterapeuta posiada kompetencje do badania, oceniania, ewaluacji, diagnozy funkcjonalnej, prognozy, programowania postępowania, a także przeprowadzenia powtórnej oceny pacjenta na potrzeby prowadzonego procesu terapeutycznego.

Czym zajmują się fizjoterapeuci?

Fizjoterapeuci leczą dysfunkcje układu nerwowo mięśniowego, mięśniowo szkieletowego, sercowo naczyniowego i oddechowego. Najczęściej pacjenci zgłaszają się do gabinetu ponieważ:

– przebyli uraz czaszkowo-mózgowy lub wielonarządowy,

– złamali kość lub uszkodzili staw, – mają stwierdzoną osteoporozę lub zmiany zwyrodnieniowe stawów,

– chorują na schorzenia przewlekłe typu SM, SLA, Mpd, astma.

– odczuwają ból kręgosłupa(najczęściej w odcinku lędźwiowym lub szyjnym) lub stawów obwodowych,

– przeszli udar mózgu, – doświadczyli urazu rdzenia kręgowego.

Dawniej pacjenci trafiali do fizjoterapeuty na zalecenie lekarza ortopedy, neurologa, reumatologa. Współcześnie, coraz częściej z problemem zdrowotnym zwracają się bezpośrednio do fizjoterapeutów, którzy pracują indywidualnie, bądź stanowią część zespołu terapeutycznego razem z lekarzami, pracownikami socjalnymi i przedstawicielami innych grup zawodowych, pracujących w ramach służby zdrowia.

Działalność fizjoterapeuty jest wielopłaszczyznowa, ponieważ obejmuje:

  • fizjoterapię neurologiczną,
  • ortopedyczną,
  • korekcję wad postawy,
  • specyficzną analizę i terapię dolegliwości bólowych narządu ruchu, kręgosłupa i stawów obwodowych, uzupełnianą oddziaływaniem fizykoterapeutycznym, balneoterapią.   

Współcześnie fizjoterapeuci coraz częściej ukierunkowują się w swojej pracy na terapię określonego rodzaju zaburzeń. Powstają więc gabinety rehabilitacji neurologicznej, ortopedycznej, placówki specjalizujące się w terapii bólu. Nowoczesne oddziaływanie fizjoterapeutyczne oparte jest na dokładnym badaniu przed przystąpieniem do procedury terapeutycznej, a następnie monitorowaniu przebiegu usprawniania i jego ciągłym dostosowywaniu do aktualnego stanu i możliwości pacjenta.