Elektrofizjologia

Coraz większe znaczenie zyskuje dziedzina kardiologii zwana elektrofizjologią, zajmuje się ona diagnostyką i leczeniem zaburzeń rytmu serca w oparciu przede wszystkim o zapisy EKG, badania Holterowskie, ale także badania elektrofizjologiczne.

Elektrofizjologia to badanie przepływu jonów w żywej tkance, czyli właściwości elektrycznych komórek i tkanek, mierzące zmianę napięcia istoty biologicznej z białek pojedynczego kanału jonowego na narząd (np. serce). Mikroelektrody (szklana pipeta wypełniona elektrolitem) umieszcza się wewnątrz pojedynczej kuwety do pomiaru wewnątrzkomórkowego oraz w pobliżu powierzchni komórki lub w preparacie do pomiaru zewnątrzkomórkowego. Szeroka gama produktów obejmuje: elektrody, stymulatory, systemy akwizycji danych, Cardiophys EKG, rejestrację wewnątrzkomórkową / zewnątrzkomórkową, zacisk napięcia do wykorzystania, stymulację i izolację, optogenetykę, filtrowanie cyfrowe.

Badanie

Badanie elektrofizjologiczne (ang. EPS) to bardzo specjalistyczne, inwazyjne badanie wykonywane u osób z podejrzeniem zaburzeń rytmu serca, ale także ze stwierdzoną arytmią. Dowiedz się, kiedy się takie badanie przeprowadza, na czym ono polega oraz jak przebiega ?

Badanie elektrofizjologiczne to zaawansowane, inwazyjne badanie elektrycznej aktywności serca. Polega ono na przeprowadzeniu mapowania potencjałów elektrycznych oraz diagnostycznej stymulacji serca z użyciem elektrod wewnątrzsercowych wprowadzonych przez naczynia – najczęściej żyłę udową.

Badanie elektrofizjologiczne pozwala określić dokładny rodzaj zaburzeń rytmu serca, ocenić stan układu bodźcoprzewodzącego oraz wdrożyć odpowiednie leczenie: farmakologiczne lub zabiegowe – ablacja przezskórna. Badanie elektrofizjologiczne jest bezpieczne i zwykle bezbolesne, jedynie u niektórych osób stymulacja serca może być odczuwana jako kołatanie. Warto wiedzieć, że badanie elektrofizjologiczne jest wykonywane zawsze przed zabiegiem ablacji.
Współczesna kardiologia coraz częściej sięga do inwazyjnych metod zarówno diagnostyki, jak i leczenia. Aktualna wiedza medyczna pozwala na terapię opartą nie tylko na postępowaniu farmakologicznym, ale także na, nierzadko skuteczniejszym, leczeniu zabiegowym.

Na szeroką skalę dostępne są pracownie hemodynamiki, w których diagnozuje się i leczy chorobę niedokrwienną serca, w tym zawały. Podobnie rzecz się ma z tak zwanymi urządzeniami wszczepialnymi – stymulatorami, ich zadaniem jest leczenie między innymi wolnych rytmów pracy serca.