Inspektor Ochrony Danych

By nadzorować sprawy związane z ochroną danych osobowych oraz udzielać Państwu szczegółowych informacji wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych.

Obowiązki inspektora ochrony danych pełni Pan Damian Grodziński. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych, a także na potrzeby korzystania z przysługujących Państwu praw związanych z przetwarzaniem danych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem:

  • drogą korespondencyjną: Klinika Kuśmierczyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;
  • drogą mailową: iod@klinikakusmierczyk.pl;
  • drogą telefoniczną: + +48 535 519 515.