Psychoonkologia

Psychoonkologia – na czym polega i jaka jest jej rola?

Psychoonkologia jest dziedziną psychologii poruszającą kwestie związane z psychologiczną kondycją pacjenta onkologicznego. Skupia się ona na pomocy terapeutycznej oraz profilaktyce zdrowia psychicznego osób chorych na nowotwory i ich rodzin.

Czym jest psychoonkologia?

Stan fizyczny organizmu jest silnie powiązany z kondycją psychiczną człowieka – właśnie na tej zależności bazuje psychoonkologia. To stosunkowo nowa gałąź psychologii, która co prawda powstała w latach 70. XX wieku, ale rozwija się stopniowo i w Polsce zadomowiła się dopiero w 1992 roku. Chociaż wiedza na temat istotnej roli psychiki w kontekście chorób onkologicznych stała się o wiele bardziej powszechna, to specjalistów w dziedzinie psychoonkologii wciąż jest w Polsce niewielu. Wpływa na to m.in. niedofinansowanie polskiego systemu ochrony zdrowia oraz niedostateczna liczba certyfikowanych psychoonkologów.

Jednym z celów psychoonkologii jest niesienie pomocy psychologicznej osobom cierpiącym na choroby nowotworowe. Ważne jest też wspieranie rodzin osób chorych, zarówno poprzez poradnictwo psychologiczne, jak i przekazywanie wiedzy na temat efektywnego komunikowania się z chorym i efektywnego wspierania go.

Zdrowie psychiczne spełnia istotną funkcję w procesie leczenia nowotworów.

Kolejny istotny obszar działalności psychoonkologii to szerzenie wiedzy o profilaktyce nowotworowej. Chodzi tu nie tylko o badania profilaktyczne, ale wiedzę o metodach wczesnego wykrywania raka (np. samobadanie) oraz wpływ stylu życia na redukowanie ryzyka występowania zmian nowotworowych. Na stan zdrowia fizycznego oddziałuje bowiem nie tylko sposób odżywiania i aktywność fizyczna, ale też kondycja psychiczna i emocjonalna.

Kto może skorzystać ze wsparcia psychoonkologicznego?
Pomoc psychoonkologiczna skierowana jest przede wszystkim do pacjentów chorujących na raka oraz ich rodzin. Osoby chore potrzebują wsparcia na różnych etapach rozwoju nowotworu. Już sama diagnoza wiąże się z obciążeniem psychicznym. Reakcja na informację o raku może objawiać się w postaci niechęci do leczenia czy współpracy z lekarzami, prowadzić do trudności w kontaktach z bliskimi i objawów depresyjnych. Trudne do samodzielnego przepracowania stany emocjonalne pojawiają się również podczas kolejnych faz leczenia – badań, radioterapii, chemioterapii czy zabiegów chirurgicznych.