Fizjoterapia dziecięca

Wczesna wizyta u fizjoterapeuty to  klucz do reakcji na nieprawidłowości w rozwoju dziecka.

Zachęcamy wszystkich rodziców do tego, by skonsultować się z fizjoterapeutą dziecięcym jeszcze przed trzecim miesiącem życia dziecka. To bardzo istotne, ponieważ w ten sposób zapewnimy rodzicom komplet informacji, które ułatwią im pielęgnację, która będzie wspierać rozwój dziecka. Dodatkowo otrzymacie kompleksowe informacje odnośnie tego jakie wsparcie w rozwoju będzie dziecku potrzebne. Ocena rozwoju motorycznego już od pierwszych miesięcy jest bardzo istotna, pomoże nam ocenić niepokojące sygnały i rozwiązać je nowoczesnymi metodami fizjoterapii, które wykorzystujemy.

Rehabilitacja dzieci

WADy POSTAWY

Zajmujemy się rehabilitacją: dziecięcego aparatu ruchu - dyskopatie wieku młodzieńczego i dojrzałego przygotowanie do operacji kręgosłupa i terapia po operacjach korygujących także osób dorosłych.
Fizjoterapia

Integracja sensoryczna (SI)

Dzieci z zakłóceniami w rozwoju integracji sensorycznej mają różnego rodzaju trudności. Mogą być wrażliwsze na niektóre bodźce – lub odwrotnie, odczuwać je mniej intensywnie. Bywają zbyt lub za mało ruchliwe, miewają trudności z dobrą koordynacją ruchową, z koncentracją uwagi, z prawidłowym napięciem mięśniowym, mogą mieć nieco opóźniony rozwój ruchowy, rozwój mowy, trudności w uczeniu się, a także gorszą samoakceptację, niższe poczucie własnej wartości, bardziej gwałtowne reakcje emocjonalne.

Szczęśliwie dla dzieci dotkniętych takimi trudnościami  istnieją obecnie ośrodki, w których prowadzona jest terapia integracji sensorycznej. Proponowane przez wyspecjalizowanego terapeutę aktywności i zabawy, odbywające się w specjalnie wyposażonej sali, dostarczają dziecku potrzebnej mu na danym etapie dawki bodźców, w sposób bezpieczny i kontrolowany. Wspólnie z terapeutą dziecko „uczy” swój układ nerwowy coraz bardziej prawidłowych reakcji i zachowań. Terapia SI to proces, który bywa długotrwały, ale rezultaty leczenia są często pozytywne, a forma zajęć jest atrakcyjna i lubiana przez dzieci.

Przeczytaj nasze posty poniżej – przesuń myszką lub palcem ( telefon, tablet ) i kliknij