Hematologia

Hematologia to dziedzina medycyny, która zajmuje się całym układem krwiotwórczym i schorzeniami związanymi z krwią.

Jest wyjątkowo ważną nauką, ponieważ krew odgrywa istotną rolę w ludzkim organizmie. Zdrowa krew prawidłowo odżywia narządy ludzkiego ciała i ma wpływ na system odpornościowy. Hematolog to specjalista, do którego możemy zostać skierowani przez lekarza rodzinnego na przykład z powodu niepokojących wyników badania krwi. Hematolog zajmuje się leczeniem chorób wewnętrznych, pediatrią lub też zdobył inną specjalizację II stopnia i jednocześnie jest lekarzem, który ukończył dodatkowo trzyletnią specjalizację z hematologii, czyli nauki o krwi, nowotworach i różnych nienowotworowych chorobach układu krwiotwórczego i chłonnego. Hematolog to specjalista, który jest w stanie zdiagnozować oraz leczyć choroby układu krwiotwórczego i chłonnego, a także wdrażać działania profilaktyczne.

Kiedy zgłosić się do hematologa?

Hematolog to lekarz, do którego zwykle nie zapisujemy się sami, ale jesteśmy kierowani przez lekarza rodzinnego, najczęściej wtedy, gdy badania krwi wykażą jakieś nieprawidłowości. Istnieje jednak szereg objawów, które mogą sugerować, że warto udać się do hematologa. Do najczęstszych należą: zaburzenia krzepnięcia krwi, częste siniaki i krwiaki, blada skóra, wargi lub błony śluzowe, nadżerki w jamie ustnej oraz przerost dziąseł. Do chorób, z którymi hematolog się spotyka należą: różne postacie niedokrwistości; granulocytopenie; małopłytkowość; nabyte i wrodzone niedobory odporności; przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne; ostra białaczka mieloblastyczna; zespoły mielodysplastyczne; ostra białaczka limfoblastyczna; chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze; szpiczaki; AIDS; skazy krwotoczne i trombofilie.

Z przyjemnością dzielimy się tą informacją, szczególnie, że na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie w roku 2023 kapituła plebiscytu zamieściła 2 profesorów z naszego zespołu – utalentowanego lekarza – #profesora doktora habilitowanego nauk medycznych #Władysława #Grzegorza #Basaka – od niedawna członka naszego zespołu wybitnych specjalistów w Klinika Dr Kuśmierczyk w Warszawie i profesora #Mariusza #Kuśmierczyka.
Ranking Lista Stu powstaje we współpracy z jurorami, zaproszonymi przez „Puls Medycyny”. Każdego roku skład kapituły się zmienia. W obecnym plebiscycie, w obu kategoriach, oceniało kandydatów 45 ekspertów. Każdy juror otrzymał proponowaną przez redakcję listę kandydatów, ale przed opracowaniem ostatecznego zestawienia mógł zgłosić inne osoby, jego zdaniem, godne wymienienia w tym gronie.
Kolejnym etapem jest ocena kandydatów w trzech kategoriach. Jurorzy oceniali osiągnięcia i dokonania w 2023 r., pozytywny wpływ na rozwój polskiej medycyny/systemu ochrony zdrowia oraz siłę publicznego oddziaływania, przyznając w każdej kategorii punkty od 1-10. O miejscu w rankingu decyduje łączna liczba punktów.
W ujęciu biograficznym Pulsu Medycyny” – odnotowano;
– prof. dr hab. n. med. Grzegorz Władysław Basak, spec. chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej; kierownik Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego; zastępca przewodniczącego Rady Nadzorującej Centrum Transferu Technologii WUM; członek: rady naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii, Zespołu Koordynacyjnego NFZ ds. CAR-T w leczeniu chorych na chłoniaki oraz Zespołu Koordynacyjnego NFZ ds. CAR-T w leczeniu chorych na ostrą białaczkę limfoblastyczną B-komórkową; przewodniczący Komitetu ds. Sztucznej Inteligencji przy Transplant Complications Working Party, European Society for Blood and Marrow Transplantation; fundator spółek Saventic Health Sp. z o.o. i Human Biome Institute SA, wiceprezes Fundacji Saventic, członek rady nadzorczej i rady naukowej spółki Urteste SA. 🅰️🆎🅾️🅱️🩸.