Co, gdy o oddech trzeba walczyć?

torakochirurg i transplantolog

Czy ból w klatce piersiowej to tylko powikłanie po Covid, stres czy przemęczenie lub konsekwencje urazu?
Torakochirurgia to w szczególności diagnozowanie i leczenie operacyjne narządów znajdujących się w klatce piersiowej.
Tak ważna w przypadku urazów klatki piersiowej powstałych w wyniku wypadków, w tym wypadków komunikacyjnych i postrzałów.
Torakochirurg diagnozuje i leczy choroby oraz urazy układu oddechowego (płuc).
Z tego względu specjaliści w dziedzinie torakochirurgii współpracują często z lekarzami innych specjalności, zwłaszcza pneumologami i onkologami.
Torakochirurgia to również diagnostyka i operacyjne leczenie guzów wewnątrz klatki piersiowej i deformacji jej ścian.
Torakochirurgia obejmuje również leczenie chorób opłucnej takich jak odma, ropniaki i zmiany nowotworowe oraz stanów zapalnych i guzów śródpiersia.
Torakochirurgia to także operacje w obrębie tchawicy i oskrzeli oraz operacje przepony, czyli mięśnia, który oddziela klatkę piersiową od jamy brzusznej.
Głównym organem, którym zajmuje się torakochirurgia, są jednak płuca – to lekarze tej specjalności przeprowadzają transplantacje (przeszczepy) płuc.
PŁUCA  i NOWOTWORY PŁUC
Torakochirurgia to jednak nie tylko operacje i diagnostyka chorób w obrębie klatki piersiowej.
Ta dziedzina medycyny, podobnie jak inne jej specjalizacje, ważna jest również ze względu na profilaktykę.
Badania profilaktyczne i wczesne wykrywanie chorób oraz zmian wewnątrz klatki piersiowej, zwłaszcza zmian nowotworowych, daje pacjentowi większe szanse na powrót do zdrowia.
Nie czekaj!
Sprawdź swój stan zdrowia. Tutaj czas musi być po Twojej stronie.
Pandemia Covid nasiliła całe spektrum objawów w obrębie klatki piersiowej. Myślimy long Covid, stres, przemęczenie, spadek wydolności. Po co zgadywać, kiedy doświadczony lekarz jest w zasięgu ręki i może pomóc. 

w naszym zespole

W którym kierunku zmierza świat?

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa:
Przeszczepianie płuc jest w zachodnim świecie rutynową metodą leczenia skrajnej niewydolności oddechowej nie poddającej się leczeniu zachowawczemu.
Każdy region świata ma jakąś swoją specyfikę.
W Japonii ze względów religijnych rzadko można wykorzystać narządy od zmarłych, więc preferuje się przeszczepienia od dawców żywych. W Australii ze względu na duże odległości i w związku z tym długi czas niedokrwienia rozwija się dawstwo od dawców po planowanym zatrzymaniu krążenia w klasie Maastricht III. W Wielkiej Brytanii i Hiszpanii ze względu na wielu biorców i zbyt małą liczbę dawców ze śmiercią mózgu dzieje się podobnie jak w Australii. Najbogatsze kraje Zachodu mogą pozwolić sobie na bardzo kosztowny sposób przechowywania, oceny i ewentualnej poprawy jakości pobieranych płuc metodą EVLP, czyli sztucznej perfuzji pobranych płuc metodą ex-vivo.
płuca