Kardiolog prywatnie – co warto wiedzieć?
Kardiolog to lekarz, który diagnozuje i leczy choroby serca. Kardiolodzy są przeszkoleni w leczeniu całego zakresu problemów sercowo-naczyniowych, od ataków serca do udarów, od wrodzonych wad serca do choroby wieńcowej, od arytmii do wysokiego ciśnienia krwi.

Kardiolodzy przyjmujący prywatnie diagnozują również problemy z sercem i wykonują testy, aby określić, czy istnieje ryzyko ich wystąpienia. Mogą oni również prowadzić badania w celu lepszego zrozumienia chorób serca, sposobów zapobiegania im i poprawy metod leczenia.

Wielu kardiologów pracujących w Klinice dr Kuśmierczyk diagnozuje i leczy pacjentów z chorobami serca, takimi jak choroba wieńcowa, wysokie ciśnienie krwi i arytmia (nieregularne bicie serca). Oprócz leczenia pacjentów z tymi schorzeniami specjalizują się oni również w leczeniu wrodzonych chorób serca, takich jak wady strukturalne zastawek serca lub tętnic. Niektórzy z nich zajmują się  zabiegowym leczeniem (ablacja), leczeniem zaburzeń rytmu, (migotanie przedsionków, częstoskurcze, arytmia),
kwalifikacją do zabiegów ablacji,
opieką nad pacjentem po zabiegu ablacji,
prewencją chorób układu sercowo-naczyniowego,
terapią farmakologiczną nadciśnienia tętniczego.

Wizyty u kardiologa w gabinecie prywatnym, lekarz może wykonać różne badania obrazujące pracę serca. Są to: elektrokardiogram, czyli EKG (test, który rejestruje aktywność elektryczną w sercu za pomocą elektrod przymocowanych do skóry na różnych częściach ciała; test ten pomaga ocenić podejrzenie nieprawidłowości w systemie przewodnictwa elektrycznego serca); echokardiogram (badanie ultrasonograficzne, które wykorzystuje fale dźwiękowe do tworzenia obrazów struktur wewnątrz ciała). 

Kardiolog przyjmujący odpłatnie może również wykonać test wysiłkowy – procedura, w której pacjent w naszej klinice jedzie na cykloergometrze, podczas gdy jego tętno jest monitorowane; jeśli podczas wysiłku występuje zmniejszony przepływ krwi przez tętnice wieńcowe, może to sugerować chorobę wieńcową.

https://klinikakusmierczyk.pl/kardiologiczna-proba-wysilkowa/