Najbardziej wpływowe osoby w medycynie w Polsce w 2022 roku.

Kapituła Plebiscytu gazety Puls Medycyny uhonorowała wybitne postaci.

Plebiscyt Lista Stu jest swoistym podsumowaniem osiągnięć. To rezultaty pracy w danym roku wyróżniły nominowane osoby Ostatnie lata pokazały, że dla oceny nie bez znaczenia są wydarzenia. Ponadto sytuacja społeczna, ekonomiczna czy historyczna podsumowywanego roku.

Redakcja „Pulsu Medycyny” już od 20 lat przygotowuje rankingi Lista Stu najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie i systemie ochrony zdrowia. Opracowanie, a następnie ogłoszenie listy nazwisk zawsze budzi wiele emocji. Bo choć rok po roku często się one powtarzają, to kolejność miejsc zawsze zaskakuje.

 

Jest autorem szeregu opracowań oryginalnych, publikowanych w czasopismach, takich jak, m.in.: "Journal of the American College of Cardiology", "Circulation", "Kardiochirurgia i Torakochirurgia Polska", "Journal of Cardiac Surgery", "European Heart Journal" oraz "Kardiologia Polska". Leczy chirurgicznie m.in. chorobę wieńcową, wady serca, ciężką niewydolność serca, wykonuje operacje tętniaków aorty, operuje guzy serca. Wykonał ponad 300 transplantacji serca u dzieci  i dorosłych. Podejmuje się też transplantacji wielonarządowych, m.in. serca i nerki, serca i wątroby.