Alergologia dzięcięca

Alergolog dziecięcy zajmuje się rozpoznawaniem i leczeniem różnego rodzaju alergii, które są nieprawidłowymi reakcjami organizmu na bodźce zewnętrzne, oddziałujące na układ immunologiczny.

Alergie stały się głównymi dolegliwościami dzieci żyjących we współczesnym świecie. Nadwrażliwość na pyłki roślin, składniki kurzu, sierść zwierząt lub czynniki chemiczne wiąże się z zanieczyszczeniem środowiska.

W przypadku dzieci alergia może pojawiać się już przy pierwszym zetknięciu organizmu z czynnikiem uczulającym.

Najczęściej wyróżnia się kilka kategorii alergenów:
• alergeny pokarmowe – wprowadzane do organizmu z jedzeniem
• alergeny kontaktowe – najczęściej uczulając naszą skórę
• alergeny wziewne – wdychane przez układ oddechowy (kurz, pyłki roślin, roztocza, dym)
• leki – środki znieczulające, antybiotyki i inne środki farmakologiczne

Do schorzeń o podłożu alergicznym u dzieci należą: astma oskrzelowa, zapalenie skóry, alergiczne choroby przewodu pokarmowego, katar sezonowy i całoroczny, pokrzywka, skaza białkowa, egzema czyli wyprysk kontaktowy, zapalenie krtani, gardła, ucha, oskrzeli, zapalenie spojówek itp.

W rozpoznawaniu i ustalaniu przyczyn alergii u dzieci kluczową rolę odgrywa wywiad przeprowadzany przez lekarza alergologa z rodzicami. Dotyczy on okoliczności ujawniania się i nasilania objawów chorobowych, zwyczajów życiowych rodziny oraz miejsca zamieszkania. Ustalenie czynnika przyczynowego powstawania alergii potwierdza się dalszymi badaniami, które dzielimy na: