Diagnostyka kardiologiczna obejmuje: 

wywiad, badanie przedmiotowe, EKG, RTG klatki piersiowej i w zależności od wstępnego rozpoznania szereg wysokospecjalistycznych badań obrazowych, hemodynamicznych, czynnościowych i laboratoryjnych. 

Jakie badania kardiologiczne przeprowadza się w chorobach serca?

 

diagnostyka chorób serca

Wywiad z pacjentem
Podstawą rozpoznania choroby serca jest prawidłowo zebrany wywiad lekarski. Podczas wizyty lekarz zbiera informacje o aktualnych dolegliwościach występujących u pacjenta oraz o charakterze i czasie trwania objawów chorobowych. Pacjenci kardiologiczni najczęściej skarżą się na ból w klatce piersiowej. Zwykle ból ten opisywany jest jako uczucie ucisku, pieczenia, dławienia czy po prostu dyskomfortu w klatce piersiowej. Ból ten najczęściej jest zlokalizowany za mostkiem i może promieniować po całym ciele: do kończyn górnych (zwłaszcza lewej) i pleców. Pojawiają się również objawy, takie jak: duszności, zaburzenia rytmu serca, silne osłabienie organizmu lub omdlenia.

Badania fizykalne to badania dodatkowe, które służą do potwierdzenia, rozpoznania choroby. Pierwszym etapem tego typu badań jest osłuchiwanie serca. Dzięki niemu można stwierdzić obecność zjawisk patologicznych, takich jak nieprawidłowe szmery serca. Należy również mierzyć ciśnienie tętnicze w ciągu 24 godzin (kontrola ciśnienia tętniczego w ciągu doby pozwoli wykluczyć nadciśnienie tętnicze). Lekarz może obliczyć także wskaźnik masy ciała oraz obwód talii pacjenta. Nadwaga jest bowiem częstą przyczyną dolegliwości sercowych.

Choroby serca - badania laboratoryjne

Jednym z najważniejszych badań laboratoryjnych, wykonywanych u pacjentów z podejrzeniem choroby serca, jest lipidogram, czyli profil lipidów na czczo. Pozwala on określić poziom cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL i HDL oraz stężenie triglicerydów, stężenie glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej, białko C-reaktywne. W ten sposób można ocenić ryzyko wystąpienia miażdżycy, a w konsekwencji choroby wieńcowej czy zawału serca.

W diagnostyce niedokrwienia mięśnia sercowego ocenia się stężenie we krwi markerów sercowych. Ich podwyższony poziom świadczy o uszkodzeniu mięśnia sercowego, martwicy i śmierci komórek, które wynikają z niedokrwienia mięśnia sercowego.

LinkedIn

Choroby serca - inwazyjne badania kardiologiczne

Cewnikowanie serca to badanie serca z wykorzystaniem cewnika naczyniowego, który wprowadzany jest przezskórnie do komór serca w celu oceny budowy mięśnia sercowego, a także określenia rytmu serca. Koronarografia to badanie służące do oceny tętnic wieńcowych, za pomocą wprowadzanego cewnika, środka kontrastowego i promieni rentgenowskich.

 

Choroby serca: wywiad z pacjentem
Choroby serca – badania pacjenta
Choroby serca – badania laboratoryjne
Choroby serca – nieinwazyjne badania kardiologiczne
Choroby serca – inwazyjne badania kardiologiczne