LinkedIn

Kiedy przy jednym stole operacyjnym staje dwóch zdolnych chirurgów, by jednocześnie operować serce i płuca - nowatorskie operacje kardiotorakochirurgiczne

To historia dwóch profesorów
Mariusza Kuśmierczyka i Bartosza Kubisy oraz zespołu. To niecodzienna operacja, podczas której stają ramię w ramię, by walczyć o zdrowie i życie pacjenta.
Planowane są nie tylko oddzielne przeszczepy serca i płuc, ale też transplantacje wielonarządowe: równoczesne przeszczepienia serca i płuc, serca i wątroby, serca i nerki.
Wcześniej UCK WUM uzyskało pozytywną rekomendację Krajowej Rady Transplantacyjnej. Planowane są również przeszczepienia płuc od żywych dawców, co daje szczególnie dobre rezultaty u pacjentów pediatrycznych. Transplantologia w UCK WUM to prężnie i szybko rozwijająca się gałąź medycyny. Kliniki UCK WUM są wiodącymi w kraju ośrodkami transplantacji wątroby, trzustki, nerki oraz szpiku kostnego. Doświadczenia różnych klinik transplantacyjnych UCK WUM i powstanie nowego ośrodka transplantacji serca i płuc pozwoli na osiągnięcie efektu synergii i wzrost liczby przeszczepień wielonarządowych w Polsce. Prof. Mariusz Kuśmierczyk - kierownik Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM „Warszawski Uniwersytet Medyczny dostał od Ministerstwa Zdrowia zgodę na przeszczepianie płuc i serca - zarówno u pacjentów dorosłych, jak i u dzieci. Będziemy wykonywali również przeszczepienia wielonarządowe, to znaczy serca z wątrobą, serca z nerką, a także równoczesne przeszczepienia serca i płuc. Mam nadzieję, że powstanie tu również program mechanicznego wspomagania krążenia serca, to znaczy wszczepiania pomp, które są przeznaczone dla pacjentów niekwalifikujących się do transplantacji serca, albo kwalifikujących się i oczekujących na transplantację. Są to pompy, które są przeznaczone również dla dzieci i mam nadzieję, że ten program będzie funkcjonował także w szpitalu pediatrycznym.” Prof. Bartosz Kubisa – Oddział Torakochirurgii, Klinika Kardiochirurgii UCK WUM „Od kilku dni szczycimy się na oddziale torakochirurgii Kliniki Kardiochirurgii UCK WUM zgodą na przeszczepianie serca i płuc. Myślę, że jest to świetna wiadomość dla wszystkich pacjentów pulmonologicznych i kardiologicznych, że w Polsce centralnej powstanie kolejny ośrodek, który będzie mógł przeszczepiać płuca tym chorym. Wyjątkowością naszego ośrodka jest to, że tutaj torakochirurdzy współpracują z kardiochirurgami, a więc są możliwe różne kombinacje równoczesnego przeszczepienia serca i płuc. Ponadto tuż obok mamy szpital dziecięcy, gdzie pacjenci pediatryczni oczekują na przeszczepienie serca i płuc, a do tej pory takie zabiegi, zwłaszcza przeszczepienia płuc, się nie odbywały. Mówię tutaj o pacjentach o wzroście poniżej 140 centymetrów. Nowością naszego programu będzie również oferowanie przeszczepień od żywych dawców, co w przypadku dzieci jest szczególnie korzystne.” Źródło: WUM

Prof. Mariusz Kuśmierczyk: Transplantologia przechodzi rewolucję – Puls Medycyny – pulsmedycyny.pl

Prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa – Transplantologia

Transplantologia ulega całkowitemu przeobrażeniu. Wykonujemy przeszczepy serca wraz innymi narządami, nerką lub wątrobą, remontujemy serca od dawców, żeby wykorzystać te w nieco gorszym stanie, wkrótce będziemy transportować wciąż „bijące serce.Do jednoczesnego przeszczepu serca i nerek wskazania ma pacjent z pierwotną niewydolnością nerek. W innych przypadkach możemy zastosować sztuczną nerkę i doszczepić nerkę w drugiej kolejności, jeżeli się nie zregeneruje. Z naszych doświadczeń wynika, że w większości przypadków nerki własne chorych po pewnym czasie zaczynają funkcjonować” – fragment z artykułu „Transplantologia przechodzi rewolucję”

Przeszczepienie płuc uważane jest za szczególnie trudny zabieg.

– Pamiętajmy, że w przeciwieństwie do innych narządów płuca z powierzchnią oddechową równą ok 80m2 mają cały czas kontakt ze środowiskiem zewnętrznym, a więc są podatne na infekcje bakteryjne, wirusowe i grzybicze – wyjaśniał w rozmowie z portalem transplantologia.info prof. dr hab. n. med. Bartosz Kubisa, specjalista chirurgii klatki piersiowej, chirurgii ogólnej i transplantologii klinicznej.

Rehabilitacja po przeszczepie

Rehabilitacja biorców po przeszczepie serca stawia przed zespołem leczącym szczególne wymagania wynikające ze stanu klinicznego oraz złożonej patofizjologii tej grupy chorych. Przyczyny ograniczające tolerancję wysiłku chorych po przeszczepie serca należą do poniższych grup czynników: odmienna anatomia i fizjologia serca przeszczepionego, skutki choroby poprzedzającej transplantację - skrajnie ciężka niewydolność serca (NS), działania niepożądane leczenia immunosupresyjnego. Do charakterystycznych zmian w zachowaniu się rytmu serca chorych we wczesnym okresie po transplantacji należą: podwyższona spoczynkowa częstotliwość rytmu serca (brak hamującego wpływu układu przywspółczulnego w sercu odnerwionym), wysiłkowa niewydolność chronotropowa serca, utrzymywanie się wzrostu częstotliwości rytmu serca po zakończeniu wysiłku i zwolniony powrót do wartości spoczynkowych. Obwodowe przyczyny ograniczające wydolność fizyczną: zmiany metabolizmu mięśni szkieletowych - upośledzenie zdolności oksydacyjnej, zmniejszona masa i osłabienie siły mięśniowej - wpływ unieruchomienia i leczenia kortykosterydami, upośledzenie krążenia obwodowego. Diagnostyka wstępna i w trakcie usprawniania powinna być przeprowadzona jak w przypadku chorych z NS oraz obejmować dodatkowo: psycholog ocenę stopnia odrzucania graftu (biopsje serca w ośrodku transplantologicznym z częstością określoną protokółem przyjętym przez ośrodek, zależną od czasu po transplantacji i wyniku poprzedniej biopsji), okresowa kontrola poziomu cyklosporyny we krwi - według protokołu, okresowo powtarzane badania biochemiczne krwi - jak w badaniu wstępnym według protokołu, badanie densytometryczne gęstości kości. Codzienna ocena chorego w czasie leczenia stacjonarnego powinna obejmować te same czynności jak w przypadku chorych z NS. Program rehabilitacji należy kształtować indywidualnie na tych samych zasadach jak u chorych z NS ( niewydolność serca). Ze względu na występującą we wczesnym okresie po transplantacji niewydolność chronotropową, w monitorowaniu intensywności wysiłku posługujemy się głównie skalą zmęczenia według Borga . W rehabilitacji tej grupy chorych należy szczególnie podkreślić znaczenie treningu oporowego, jako metody wspomagającej odbudowę masy i siły mięśniowej oraz ułatwiającej zwalczanie osteoporozy posterydowej.
więcej
rehabilitacja