Wiele potrzeb jeden rejestrator

Eclipse Pro firmy Spacelabs Healthcare to wszechstronny uniwersalny rejestrator holterowskiego EKG, zarówno pod kątem rodzaju pacjentów, jak i potrzeb diagnostycznych.
Rejestrator Eclipse Pro firmy Spacelabs zapewnia nowe korzyści w zakresie opcji zapisu EKG, prostoty obsługi, wygody pacjenta i szybkiej możliwości ponownego użycia. Pozwala to zwiększyć wolumen badanych pacjentów, poprawić efektywność diagnostyczną i diagnostykę dolegliwości.

Konfiguracja dostosowana do potrzeb

Eclipse Pro umożliwia rejestrację EKG wysokiej jakości wraz z wykrywaniem impulsów stymulatora serca. Wyposażony jest w akcelerometr oraz umożliwia rejestrowanie dolegliwości i aktywności przy użyciu opcjonalnej aplikacji na smartfona. Pamięć 16 GB w Eclipse Pro umożliwia do 14 dni 3-kanałowego ciągłego zapisu z wykorzystaniem przewodu pacjenta albo 3-kanałowej elektrody plastrowej (tzw. patch) lub do 3 dni rzeczywistego zapisu 12-kanałowego z przewodu 10-odprowadzeniowego.
Próbkowanie o częstotliwości 8 kHz i wysoka rozdzielczość zapewniają czytelny i dokładny obraz załamków P i zespołów QRS.

Komfort pacjenta to udane rejestracje ambulatoryjne

Wygoda noszenia aparatu i jakość diagnostyczna są ze sobą powiązane. Ma to szczególne znaczenie, gdy pacjenci sami odpowiadają za urządzenia rejestrujące. Dla Eclipse Pro dostępny jest szeroki wybór przewodów pacjenta, a także opcja elektrody typu patch, co ułatwia dostosowanie układu dla różnych potrzeb i pacjentów.

Wygoda używania i higiena użycia

Właściwości konstrukcyjne ograniczają osadzanie się kurzu i zanieczyszczeń, umożliwiając czyszczenie za pomocą wielu dostępnych środków czyszczących. Pomaga to skrócić czas przygotowania urządzenia do ponownego użycia i wspiera działania w zakresie kontroli zakażeń.
Przewody pacjenta posiadają specjalną konstrukcję zwiększającą ich żywotność oraz wygodną wymianę.