LinkedIn

Triażysta - kim jest w organizacji SOR i szpitalA.

Pacjentów, którzy zgłaszają się na szpitalny oddział ratunkowy, a ich stan nie zagraża życiu, będzie można od razu skierować do podstawowej opieki zdrowotnej, w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Nie będzie wymagany kontakt takiego pacjenta z lekarzem. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna powinna działać przy każdym SOR-ze od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiany w regułach działania SOR-ów zostały wprowadzone w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Projekt trafił do konsultacji. Zmiany dotyczą pacjentów, którzy zgłoszą się na SOR-y i w trakcie segregacji medycznej zostaną oznaczeni kolorem zielonym lub niebieskim, czyli jako przypadek stabilny. Jaki będzie los takiego pacjenta na SOR ?

Przypomnijmy, że pacjenci, którzy trafiają na szpitalny oddział ratunkowy, muszą przejść procedurę triażu, czyli segregacji medycznej. Triażysta ocenia stan pacjenta i decyduje, czy jest on przypadkiem w stanie zagrożenia życia, przypadkiem pilnym, czy też przypadkiem stabilnym (najlżejszym).

Przypadki najpoważniejsze trafiają na pierwsze miejsce w kolejce i tym osobom pomoc udzielana jest najszybciej. Przypadki stabilne – trafiają na koniec kolejki i muszą czekać na swoją kolej często całymi godzinami.

 

Co się zmieni?

Resort zdrowia proponuje zmiany w przepisach dotyczących dokumentacji medycznej prowadzonej w szpitalnych oddziałach ratunkowych. Na czym polegają zmiany?

Pacjent, który trafi na SOR i zostanie zakwalifikowany w triażu jako przypadek stabilny, zostanie przekierowany z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), w tym do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (jeśli trafił na SOR wieczorem, w nocy lub w święta).
Pacjent stabilny (nie wymagający konsultacji na SOR-ze) nie będzie musiał czekać na lekarza dyżurnego SOR – od razu będzie mógł udać się do poradni POZ lub NiŚOZ.
Do 31 grudnia 2023 roku przy każdym SOR-ze funkcjonować powinien już punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
Karta segregacji medycznej z odpowiednią adnotacją o braku wskazań do leczenia w SOR będzie dokumentem kończącym pobyt pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym i zyska „status indywidualnej dokumentacji medycznej zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej (a więc zastąpi kartę informacyjną z leczenia szpitalnego).
Historia choroby stanowiąca wewnętrzną dokumentację medyczną będzie miała ograniczony zakres, zaś do jej zamknięcia nie będzie wymagany podpis lekarza.

Zmiany wprowadzone na SOR mają – według autorów nowelizacji – zaoszczędzić czasu zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Jak podkreśla projektodawca, przekierowanie z SOR do POZ nie stanowi odmowy udzielenia świadczeń zdrowotnych w SOR, gdyż taką decyzję nadal podjąć może tylko lekarz.

Kto dokonuje segregacji?

Pacjentów trafiających na SOR ocenia i porządkuje pod kątem pilności udzielenia pomocy medycznej tzw. triażysta. Pełnić jego obowiązki może:

  • pielęgniarka systemu ratownictwa medycznego
  • ratownik medyczny lub
  • lekarz systemu ratownictwa medycznego.
    W praktyce rzadko kiedy funkcję triażysty pełni lekarz. Stąd niektórzy medycy mają obawy, czy nowy system przekierowywania pacjentów stabilnych bez konsultacji lekarskiej, nie sprawi, że stan pacjenta może zostać błędnie oceniony przez triażystę. I w efekcie pacjent z POZ może znowu wrócić na SOR.

Czy jesteśmy gotowi?

20 na 246 funkcjonujących szpitalnych oddziałów ratunkowych jest nieprzygotowana do uruchomienia od Nowego Roku nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. W efekcie resort zdrowia znów wydłuży termin wdrożenia reformy. Wydłużenie terminu umożliwić ma kolejnym szpitalom dokończyć niezbędne inwestycje i rozpoczęte zmiany organizacyjne. W międzyczasie uregulowana ma zostać kwestia formalnego przekierowywania pacjentów z SOR-u do poradni podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub NiŚOZ. Karta segregacji medycznej z odpowiednią adnotacją o braku wskazań do leczenia w SOR zastąpi kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Co w praktyce oznacza, że praktyce pacjent, który zdaniem osoby wykonującej triaż nie wymaga pilnej pomocy, będzie mógł zostać przekierowany do poradni, bez konieczności kontaktu z lekarzem.
zmiany

zostaw komentarz pod naszym postem na fB

Pomysł przekierowywania pacjentów do nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej jako zaplecza SOR-u jest dobry?